کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار
گزارش جلسه هیات مدیره کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه با ریاست محترم دانشگاه مورخ 98/6/12 بخش سوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
گزارش جلسه هیأت مدیرهکانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با ریاست محترم دانشگاه
بخش سوم
 
حق اعضاء هیئت علمی در اینکه نخبه­ترین­ها و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه به عنوان عضو هیات علمی جذب و در کنار آنان قرار گیرند توسط آقای دکتر آیت­اللهی عنوان گردید. اینکه ممتازین خارج از چارچوب جذب شوند، و به گونه­ای اعلام شود تا همه بدانند و اینکه حتی دانشجویان نخبه در مرحله کارشناسی جذب شوند. ایشان در ادامه گفتند، دانشجویان ممتاز سریع از کشور خارج می­شوند و آن وقت دانشگاه­ها باید بین جاماندگان از خروج انتخاب کنند که قاعدتاً خیلی مناسب نیست باید به فرآیند جذب نخبگان سرعت داد و سریع به آنها اعلام کرد. ریاست محترم دانشگاه فرمودند که با آمدن آقای دکتر دوائی بصورت غیر رسمی این کار را شروع کرده­اند. گفتند فعلاً نخبگان بصورت پسا دکترا می­آیند. یکسال کار می­کنند تا بعد از اطمینان در فراخوان متمرکز شرکت کنند. آقای دکتر ذاکری همچنین فرمودند وظیفه شاگردپروری که در گام دوم انقلاب آمده است و از راهبردهای مهم وزارت علوم می­باشد باید مورد توجه قرار گیرد. اساتید ممتاز دانشگاه شاگردپروری نمایند و شاگردان پرورش یافته توسط اساتید ممتاز جذب شوند یا توسط هیات امنا به ممتازین قول جذب دهیم. البته شاید هماهنگی با مجلس هم نیاز باشد. برای مثال بگوییم فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران در هر جائی که دکترا بگیرند، می­توانیم جذبشان کنیم.
ریاست محترم دانشگاه فرمودند ساختارهای مناسب جذب ممتازین تعریف گردد و چارچوبی در این مورد تهیه شود تا در هیات امنا تصویب گردد.
نشانی مطلب در وبگاه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-114.14814.57832.fa.html
برگشت به اصل مطلب