کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار
پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/16 | 
پاسخ مشاور محترم وزیر علوم به نامه اعضای هیات مدیره کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان...
برای اطلاع از متن نامه مربوطه و مکاتبه انجام شده در این مورد به پیوست مراجعه فرمایید:

./files/kanoonprofs/images/reply-p-1.png     

./files/kanoonprofs/images/reply-p-2.png.png     

./files/kanoonprofs/images/97-2-16.png
نشانی مطلب در وبگاه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-114.14814.52908.fa.html
برگشت به اصل مطلب