کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- کمیسیون های مختلف کانون
کمیسیون های مختلف کانون

حذف تصاویر و رنگ‌ها


هیئت مدیره کانون صنفی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ریاست هیئت مدیره کانون صنفی : آقای دکتر سید جواد امامی
نیابت ریاست کانون صنفی: آقای دکتر سید محمدرضا میلانی

 

فعالیت‌های هیئت مدیره در قالب کمیسیون‌های ذیل پیگیری خواهد شد:

  • کمیسیون امور شغلی با هدف تبیین ارزش و جایگاه واقعی علمی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در سطح داخلی و بین‌المللی به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجاد شده در رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور، تلاش در شناسانیدن حقوق هیأت علمی به مقامات ذیربط در نحوه نگرش به امور صنفی و حرفه‌ا‌ی اعضای هیأت علمی، دفاع از حقوق صنفی و حرفه‌ای اعضای هیأت علمی، بررسی قوت‌ها و کاستی‌های قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه و پیگیری رفع کاستی‌های مذکور در حوزه‌های متعدد آموزشی، پژوهشی، ارتقا، تبدیل وضعیت، ترفیع، جذب و دفع اعضاء هیات علمی، تلاش در جلوگیری از تضییع حقوق اجتماعی اعضاء هیئت علمی و همکاری در نهادینه‌سازی مشارکت اعضاء هیئت علمی در اداره دانشگاه و جامعه تشکیل می‌گردد.
  • کمیسیون امور رفاهی-معیشتی، با هدف تلاش به منظور تحقق نظام جامع صنفی و رفاهی متناسب با شأن و منزلت هیأت علمی دانشگاه در حوزه‌های مرتبط با حقوق و مزایا، بازنشستگی، بیمه درمانی، تسهیلات مسکن، تسهیلات بانکی، امکانات ورزشی-رفاهی-تفریحی، تلاش در شناسانیدن حقوق هیأت علمی به مقامات ذیربط در نحوه نگرش به امور رفاهی اعضای هیأت علمی، بررسی قوت‌ها و کاستی‌های قوانین و مقررات شغلی در ارتباط با هیئت علمی دانشگاه و پیگیری رفع کاستی‌های مذکور و رصد نمودن امکانات در سطح دانشگاه، وزارت متبوع و ملی و مشارکت با مسئولین ذیربط در جذب آنها برای اعضاء کانون به منظور ارتقاء وضعیت معیشتی-رفاهی اعضاء تشکیل می‌گردد.
  • کمیسیون امور حقوقی، با هدف کوشش در جهت ایجاد انگیزش عمومی جامعه در حفظ، رشد و شناخت شخصیت مستقل حقیقی و حقوقی اعضای هیأت علمی دانشگاه، دفاع از حقوق قانونی اعضای هیأت علمی، دفاع از برقراری عدالت برای اعضاء هیئت علمی در داشتن امکانات، فرصت‌های شغلی و شرایط مناسب کاری، تلاش در دفاع از اعضاء کانون در برابر ناعدالتی‌ها، تبعیض‌ها، اعمال فراقانونی که به زندگی و شغل آنان لطمه می‌زند، اطلاع‌رسانی به اعضاء کانون درباره حقوق فردی، دانشگاهی و اجتماعی مرتبط با آنان تشکیل می‌گردد.

پست الکترونیکی یا رایانامه کانون: kanoon@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-114.14817.40758.fa.html
برگشت به اصل مطلب