کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار
گزارش جلسه هیات مدیره کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه با ریاست محترم دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/20 | 
گزارش جلسه هیأت مدیره کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با ریاست محترم دانشگاه
بخش اول

گزارش از وضعیت کانون­ های صنفی توسط آقای دکتر امامی (رئیس هیئت اجرائی کانون­ های صنفی دانشگاه­ های کشور) ارائه گردید. ایشان مهمترین وظیفه کانون­ های صنفی را کمک به مدیریت دانشگاه عنوان کردند و بر این اساس درخواست شد:
  • نماینده­ای از سوی کانون صنفی در شورای دانشگاه حضور داشته باشد. انتخاب این نماینده می ­تواند بر مبنای ارسال فهرستی از سوی هیئت مدیره کانون و به انتخاب ریاست محترم دانشگاه مشخص شود.
  • این نماینده می ­تواند به عنوان یکی از دو عضو شورا که از سوی رئیس دانشگاه معین می ­شوند در جلسات حضور یابد (که ریاست محترم دانشگاه تذکر دادند که برای دوره فعلی رئیس دانشگاه دو نماینده را دارد. انشاء ا... برای دوره جدید که 6-5  ماه دیگر است، کاندیدهای مناسب توسط هیأت مدیره کانون صنفی معرفی شوند.) یا تا زمان امکان­پذیری حضور به عنوان عضو رسمی به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا حضور یابد.
  • علاوه بر این پیشنهاد شد ریاست محترم دانشگاه از حضور یا عضویت نماینده کانون­ های صنفی اعضاء هیئت علمی (از دانشگاه ­های دولتی وابسته به وزارت عتف) در شورای انقلاب فرهنگی، در جلسات روسای دانشگاه­ های برتر و جلسات وزارت و ... حمایت­ های لازم را بعمل آورند.
 
نشانی مطلب در وبگاه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-114.14814.57798.fa.html
برگشت به اصل مطلب