کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار
پرداخت پاداش سال های 95 و 96 بازنشستگان وزارت علوم و ...

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/4 | 
منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در خصوص پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری گفت: با پیگیری های انجام شده، پاداش پایان خدمت همکارانی که در سال های ۹۵ و ۹۶ بازنشسته شده اند، تامین اعتبار شده و طی ماه های مهر، آبان و آذر توسط خزانه داری کل کشور پرداخت می شود.
نشانی مطلب در وبگاه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-114.14814.54058.fa.html
برگشت به اصل مطلب