کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار
ضرورت انتخاب وزیر علوم از میان اساتید ممتاز دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 

برای رویت تصویر نامه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ریاست محترم جمهوری اسلامی کلیک نمایید.

برای رویت این خبر در
خبرگزاریها کلیک نمایید.

 

نشانی مطلب در وبگاه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://rds.iust.ac.ir/find-114.14814.50632.fa.html
برگشت به اصل مطلب