کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار
گزارش جلسه هیئت مدیره کانون مورخ 96/2/3

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۷ | 

گزارش جلسه هیئت مدیره - 96/2/3

حاضرین: آقایان، دکتر میلانی - دکتر شهرتاش - دکتر ریاحی- دکتر فرخی- دکتر امامی- دکتر ریاحی - خانم دکتر روشن ضمیر.

موضوعات مطرح شده:

  1. برگزاری مراسم گرامی­داشت روز معلم، سه شنبه 13 اردیبهشت 96 از ساعت11:30 الی 13:30
  2. سخنران مراسم آقایان دکتر ازهری، دکتر زاهدی، دکتر پورسید آقایی و آقای دکتر قاهری.
  3. در این مراسم از اساتید بازنشسته و درگذشتگان سال 95 قدردانی خواهد شد.
  4. تهیه هدیه مراسم بر عهده آقای دکتر فرخی قرار گرفت.

  5. تهیه طومار برای افزایش حقوق اساتید و کارکنان دولت در طول دولت نهم و بعد از آن. مقرر شد آمار را آقای دکتر فرخی تهیه کنند و نامه را آقای دکتر شهرتاش آماده نمایند تا در مراسم روز معلم امضاء گرفته شود.

                                       کانون صنفی اعضای هیئت علمی

                                                   دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی مطلب در وبگاه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://rds.iust.ac.ir/find-114.14814.49500.fa.html
برگشت به اصل مطلب