کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار
گزارش دومین نشست نهادهای صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و پژوهشگاه­ها در تاریخ 7/8/94

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۲ | 

/files/kanoonprofs/files/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA_(1).pdf

نشانی مطلب در وبگاه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://rds.iust.ac.ir/find-114.14814.42362.fa.html
برگشت به اصل مطلب